Octetten en Netwerk-ID

Octetten zijn de 1 tot 3 nummers die voor, tussen of na de punten in een IP-adres zijn. Bijvoorbeeld: 192.168.1.100 heeft 4 octetten. De 192, de 168, de 1 en de 100. Dit zijn dus 4 getallen in een IP-adres. Maar het IP-adres 192.168.1.0 heeft maar 3 octetten omdat een 0 niet wordt meegeteld al octet. Je praat over octetten als je IPv4 gebruikt. Bij IPv6 spreek je niet meer over octetten.

Een netwerk-ID is het gedeelte van een IP-adres dat als netwerk word gezien. De subnetmask speelt hier een belangrijke rol. Bijvoorbeeld het IP 192.168.1.25 met een subnetmask van 255.255.255.0. Het 192.168.1 is het Netwerk-ID, en de 25 is het Host-ID. Bij het IP-adres 10.0.0.5 met een subnetmask van 255.0.0.0 geld het volgende: 10 is het Netwerk-ID. En de ruimte 0.0.5 is de Host-ID waar je je computers op kan aansluiten. Zo zie je dat je bij Het 255.255.255.0 je 254 apparaten kan aansluiten. (255 is je broadcast adres) maar bij een 255.0.0.0 subnet kan je 16777214 apparaten aansluiten. (10.255.255.255 is je broadcast adres)

Afbeeldingsresultaat voor host id and network id